chuyện đời

sáng tạo


06.10.2019


07.10.2019


Workshop 'Thiết Kế cho Marketing'

WORKSHOP 'THIẾT KẾ ĐỒ HỌA CHO DIGITAL MARKETING' TẠI TP.HCM TRONG THÁNG 09

Event Date: 29.09.2019


Khóa Học 'Thiết kế đồ họa cho Marketing'

KHÓA HỌC 'THIẾT KẾ ĐỒ HỌA CHO DIGITAL MARKETING TRONG 24 GIỜ'

Khai Giảng: 04.11.2019